Könyvbemutató könyvtárunkban

2018. március 5-én az Esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskola Alapítványa és a Helischer József Városi Könyvtár közösen rendezte meg Stipkovits Fülöp: Az esztergomi zeneoktatás elmúlt másfélszáz éve című könyvének bemutatóját.

A megjelent vendégeket Kovátsné Várady Eszter, a Helischer József Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte. Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára, a terület országgyűlési képviselője elmondta személyes élményeit a Zeneiskoláról, majd Romanek Etelka, Esztergom Város polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket.

Bánhidy Vajk moderátor ezúttal Stipkovits Fülöp szerzővel, Reményi Károly nyugalmazott zeneiskolaigazgatóval és Udvardyné Pásztor Ágnes jelenlegi igazgatóval beszélgetett.

A könyvbemutatót a Balassa Bálint Vegyeskar és a Strigonia Vonósnégyes előadásai színesítették. A szerző, Stipkovits Fülöp jelenleg a Zsolt Nándor Zene- és Művészeti Iskola szolfézstanára és igazgatóhelyettese; igen tekintélyes 394 oldalas könyve nagyszabású történeti áttekintést ad az esztergomi zeneoktatás elmúlt másfélszáz évéről.

A könyv gazdag és tanulságos keresztmetszetet ad a térség és Magyarország zenei életének, ill. zeneoktatásának kibontakozásáról. Esztergom kitörölhetetlenül tette le névjegyét hazánk kulturális, egyházi és nemzeti identitásának kialakulásában. A pezsgő szellemi és gazdasági környezet kedvezett az olyan haladó és innovatív kezdeményezéseknek, melyek országos szinten előremutató példát jelentettek. A 19. század országos dalármozgalmától kezdve egy olyan fejlődési folyamat képe vetül szemünk elé, mely országos viszonylatban is jelentős epizódjai a magyar zeneoktatás kibontakozásának. Az esztergomi zeneoktatás másfélszáz évének bemutatása nemcsak helytörténeti szempontból érdekes, hanem fejezeteiben olyan egyetemes pedagógiai értékek tárulnak szemünk elé, melyek országos, sőt nemzetközi viszonylatban is hasznosítható közösségfejlesztési példaként állhatnak előttünk. A könyv elsősorban nem csak pedagógusoknak vagy helytörténeti kutatóknak, hanem a köz ügyeire hatást kifejtő polgármesternek, az iskola pedagógiai programjára befolyással bíró iskolaigazgatónak, a gyermeke boldogulását szem előtt tartó szülőnek vagy a köznevelés fejlesztésének irányvonalát kijelölő minisztériumi tisztségviselőnek is szól.

Maradandó nyomot hagyott a város történetében a Kodály Zoltán zenei nevelési eszméinek megismertetése végett rendezett nemzetközi Nyári Egyetem. Megismerhetjük a város Zenei együtteseit, a kórusok vezetőinek életpályáját. A könyv illusztrációkban rendkívül gazdag, meghívók, újságcikkek, évkönyvek, fényképek teszik személyessé a tanulmányt. A kötetet a Zeneiskola zenei vonalon továbbtanuló növendékeinek névsora, a Zeneiskola vezetői és tanárainak névjegyzéke és 50 oldalas színes képmelléklet zárja.

Az érdeklődők a könyvet az Esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskolában és a Helischer József Városi Könyvtárban egyaránt meg tudják vásárolni.

A rendezvényen készült felvételt a Médiatárban, a fotókat a Galériában tekinthetik meg.

Hámosné Szőke Anna